top of page

Wat is VFSO?

Vlaanderen telt vier universiteiten (UGent, UA, VUB en KUL) waar de opleiding Farmaceutische wetenschappen kan worden gevolgd. Samen is dat goed voor ongeveer 3000 studenten farmacie. Het Vlaams Farmaceutisch Studenten Overleg, kortweg VFSO, is de organisatie die al deze studenten overkoepelt en dichter bij elkaar brengt.
 

GESCHIEDENIS

Het idee om een Vlaamse studentenorganisatie op te richten speelde al lang in de hoofden van enkele farmaciestudenten. Op 28 februari 2012 kwamen voor het eerst studenten van de vier universiteiten samen om dit plan te bespreken. Het opstellen van de statuten en het uitzetten van de doelen gebeurde met de nodige zorgzaamheid. De eigenlijke oprichting van de vzw gebeurde daarom ook pas een dikke twee jaar later op 7 september 2014. Op deze dag werden de statuten ondertekend door de oprichters en werd het eerste VFSO-team verkozen. Twee maanden later is VFSO ook toegetreden tot EPSA tijdens de Autumn Assembly in Tsjechië.

Dankzij vele gemotiveerde studenten begint VFSO uit te groeien tot een vaste waarde binnen de farmacie. Wie zich gedurende de afgelopen jaren heeft ingezet voor de vereniging vind je hier terug.

DOEL

 

Onze slogan VFSO, de meerwaarde voor elke student farmacie zegt eigenlijk al genoeg. We dragen ons steentje bij om van de Vlaamse farmaciestudenten beter gevormde apothekers te maken. Hieronder drie doeleinden waarop we de focus leggen:

1) Studenten een educatieve meerwaarde bieden

 

Tijdens symposia komen studenten meer te weten over hot topics uit de farmaceutische wereld die te weinig aan bod komen in het reguliere curriculum. De focus ligt op interactie tussen sprekers en publiek. Jaarlijks worden ook meerdere bedrijfsbezoeken georganiseerd, waarbij we de rol van de apotheker zo duidelijk mogelijk willen overbrengen. Via trainingen en workshops kunnen studenten sleutelen aan hun soft skills. Tenslotte proberen we met de Pharma Career Day een transparant beeld te geven van de toekomstmogelijkheden na afstuderen. 

2) Studenten vertegenwoordigen op nationaal en internationaal vlak

 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van VFSO is het vertegenwoordigen van de Vlaamse farmaciestudent op nationaal en internationaal vlak. Hiervoor is het cruciaal de mening van de student te kennen en deze gemakkelijk te kunnen verzamelen. In maart 2017 werd hiervoor VFSO-connect opgericht. VFSO-connect vormt het online platform voor communicatie tussen de studentenvertegenwoordigers (de stem van de studenten binnen de faculteit) en VFSO. De Professional Affairs-coördinator volgt dit platform tot op de voet op.

3) Studenten een internationale ervaring geven

 

Dankzij het lidmaatschap van VFSO binnen EPSA krijgen alle studenten farmacie uit Vlaanderen de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale congressen. Deze worden drie keer per jaar georganiseerd door EPSA. VFSO zelf is ook steeds aanwezig op deze congressen. 

ALGEMENE VERGADERING

Minimaal twee keer per jaar organiseert VFSO zijn Algemene Vergadering (AV), alternerend in de verschillende studentensteden. Het is gedurende deze vergaderingen dat de belangrijkste beslissingen over het functioneren van VFSO worden genomen.

De AV bestaat uit acht werkende leden, waaronder het VFSO-bestuur en vijf personen die voldoen aan minstens één van onderstaande voorwaarden: 

1. Is ingeschreven (of maximaal 2 jaar afgestudeerd) voor de opleiding Farmaceutische wetenschappen of een vervolgopleiding aan een  Vlaamse Universiteit. 

2. Is minstens één jaar betrokken geweest bij VFSO als teamlid, lid van de alumni adviesraad of erelid. 

De notulen van de Algemene Vergaderingen kunnen ter informatie worden opgevraagd via info@vfso.be.

OFFICIËLE DOCUMENTEN

Als vereniging zonder winstoogmerk (vzw) moeten wij voldoen aan enkele wettelijke aspecten. Hieronder vindt u een kopie van onze recentste statuten, huishoudelijk reglement en privacy beleid. Indien u met vragen zit over deze materie, twijfel niet om onze voorzitter te contacteren op voorzitter@vfso.be.

Statuten VFSO
Intern reglement VFSO
Privacybeleid VFSO
bottom of page