top of page

VFSO-connect

Wat is VFSO-connect?

VFSO-connect is het ‘advocacy’-platform voor communicatie tussen farmaciestudenten en VFSO, waarbij communicatie voornamelijk via de VFSO-connect Google groep verloopt. De studenten worden vertegenwoordigd door de studentenvertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse faculteiten waar de opleiding Farmaceutische wetenschappen gevolgd kan worden (Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven). VFSO wordt binnen VFSO-connect vertegenwoordigd door de VFSO Professional Affairs-cooördinator.

Wat is het doel en de meerwaarde van VFSO-connect?

Het hoofddoel van VFSO-connect is een efficiënte manier van communicatie creëren tussen de studentenvertegenwoordigers, waarbij de mening van de student centraal staat in verband met onderwerpen die besproken worden in het kader van de advocacy van VFSO.

De studenten worden zeer goed vertegenwoordigd binnen de universiteiten, maar ook daarbuiten moeten ze zich kunnen laten horen. VFSO is als overkoepelende vereniging ideaal geplaatst om zich daarvoor in te zetten. Om een éénduidige stem van de farmaciestudent naar buiten te brengen, is een nauwe samenwerking tussen de verschillende studentenvertegenwoordigers cruciaal.

 

Dankzij de verzamelde info binnen VFSO-connect zal VFSO in staat zijn de mening van de farmaciestudenten te vertegenwoordigen op nationaal en internationaal vlak. Op nationaal vlak hoopt VFSO als eerste taak deel uit te maken van de nationale adviesraad voor apothekers, waarin belangrijk beslissingen over het apothekersberoep behandeld zullen worden. Aangezien de student de apotheker van morgen is, is een goede en correcte vertegenwoordiging hierin noodzakelijk. De stem van de student kan daarnaast ook naar voor worden gebracht via positie- en/of opiniedocumenten in het kader van publieke gezondheidscampagnes of als reactie op media. Op internationaal vlak vertegenwoordigt VFSO de Vlaamse studenten binnen EPSA. Ook hier is het belangrijk om een correcte mening te kunnen publiceren.


​Voor meer informatie omtrent VFSO-connect, kan u contact opnemen met onze Professional Affairs-coördinator.

 

Joël Langeweg

professionalaffairs@vfso.be 

bottom of page