top of page

Mental Health Symposium
ISM het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)

Als apothekers willen wij uiteraard dat onze patiënten ten allen tijde zo gezond mogelijk zijn. Naast immunologische of infectieuze zaken kunnen mensen uiteraard ook (en vaker dan men denkt) mentaal met problemen kampen. De apotheker kan hier echter een belangrijke rol in spelen: de drempel is lager om een apotheek binnen te stappen dan het is om bij een dokter of psycholoog te raden te gaan. Maar wat kunnen we, zowel als apothekers en als mensen, doen als iemand om hulp vraagt?

Op maandag 13 maart 2023 organiseert VFSO samen met het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) een symposium rond mental health: het thema dat de laatste tijd - terecht - zeer hard aan populariteit wint en uit de taboesfeer gehaald moet worden. Het VAN voorziet op deze avond twee sprekers uit hun vereniging die het onder andere zullen hebben over suïcidepreventie en mentale gezondheid in het algemeen.

 

PRAKTISCH

  • Datum: maandag 13 maart 2023

  • Sprekers: Barbara Verboven (VAN) en Aline Ghijselings (VAN)

  • Start symposium: 19h00

  • Locatie: Brabants Apothekers Forum (BAF)
    Adres: Koning Leopold-I-straat 24, 3000 LEUVEN

  • Inschrijven via Google Forms

bottom of page