top of page

De huisapotheker

Vanaf 1 oktober 2017 kunnen chronische patiënten kiezen voor een huisapotheker. 

Huisapotheker, wat nu?

De hoofdfunctie van de huisapotheker is een medicatieschema opstellen in samenspraak met zijn patiënten. Dit schema legt de nadruk op juiste innamemomenten en zal daarnaast ook letten op interacties tussen voorschriftplichtige geneesmiddelen, die opgenomen zijn in het medicatieschema, en voorschriftvrije geneesmiddelen die de patiënt acuut gebruikt (bv. antidiarreïcum). 

Naast de aanmaak van het medicatieschema wordt ook:

  • Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) automatisch geactiveerd. Hierdoor kan elke apotheker nagaan welke geneesmiddelen zijn aangekocht door de patiënt, zelfs in een andere apotheek. Zo is de huisapotheker op elk moment op de hoogte van welke medicatie de patiënt inneemt.

  • De therapeutische link bevestigd. Dit gebeurt door de identiteitskaart van de patiënt (opnieuw) in te lezen waardoor de link wordt bevestigd in het softwareprogramma. Deze link is 15 maanden geldig.

  • Een overeenkomst getekend door de desbetreffende patiënt en de apotheker om de relatie 'huisapotheker' te bevestigen.

Wie kan een huisapotheker kiezen?

Patiënten die min. 5 verschillende geneesmiddelen innemen, waarvan één chronisch, komen in aanmerking om een huisapotheker te kiezen. Een chronisch geneesmiddel wordt beschouwd als een geneesmiddel waarvan de patiënt min. 160 DDD's (Defined Daily Dose) bij de apotheker komt halen.

Vb. De patiënt neemt dagelijks drie tabletten metformine 850 mg, wat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (= DDD) is van deze formulatie om de patiënt te behandelen. Dit betekent dat de patiënt 3 x 160 = 480 tabletten bij zijn apotheker moet komen ophalen om in aanmerking te komen.

Hoe selecteer je zelf patiënten?

Er is reeds heel wat promotiemateriaal voorhanden zoals posters, flyers en een badge die kan opgespeld worden.

Spreekt de patiënt jou zelf aan rond het begrip huisapotheker door het lezen van de badge, het opvangen in de media of via een ander kanaal? Ga hierop in en leg het concept uit! Spreek ook zeker zelf patiënten aan, vb. net na een ziekenhuisopname waarbij vaak de medicatie wordt gewijzigd. Een medicatieschema kan op dat moment nuttig zijn.

Maak ook zelf een lijstje aan van patiënten die in aanmerking komen en bespreek samen het concept. Eventueel kan je ook een leeg medicatieschema meegeven dat zij zelf thuis kunnen proberen in te vullen en er zo rustig over kunnen nadenken.

Vergoeding

Na ondertekening van de overeenkomst en het ingeven van een welbepaalde CNK-code in de aflevering, krijgt een huisapotheker een vergoeding van max. €31,80 per jaar en per dossier betaald door het RIZIV. De patiënt hoeft hier dus niets voor te betalen.

Huisapotheker-badge.png
bottom of page